Skip navigation

Nota prawna

Szpital Uniwersytecki w Greifswald
Podmiot prawa publicznego
Fleischmannstraße 8
17475 Greifswald

Telefon: 03834 86-0
Strona internetowa: www.medizin.uni-greifswald.pl

Zarząd:

Prof. Dr. Uwe Reuter, Prezes Zarządu / Medical Executive Board
Toralf Giebe, Prezes ds. handlowych
Prof. Dr. Karlhans Endlich, Dyrektor naukowy/Dziekan
Peter Hingst, Dyrektor ds. pielęgniarstwa
Dr. Juliane Huwe, Comm. Kanclerz Uniwersytetu w Greifswaldzie, członek zarządu Uniwersytetu

Właściwy organ nadzorczy:

Ministerstwo Nauki, Kultury, Spraw Federalnych i Europejskich Meklemburgi-Pomorza Przedniego

Odpowiedzialny za treść:

Prof. Dr. Uwe Reuter, Prezes Zarządu / Medical Executive Board

Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży zgodnie z § 27a Umsatzsteuergesetz:

DE 227 825 354

Projektowanie i programowanie:

Agencja VISUV
Strona internetowa: http://www.visuv.de 

Informacja o prawach autorskich:

Zawartość strony internetowej jest chroniona prawem autorskim. Jakiekolwiek wykorzystanie poza granicami prawa autorskiego bez zgody autorów jest zabronione i karalne prawnie.

Rozporządzenia i przepisy prawne:

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość podanych informacji. Wyklucza się roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub w wyniku wykorzystania błędnych lub niepełnych informacji, chyba że autorowi można udowodnić działanie umyślne lub rażące zaniedbanie.

Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedzenia lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których prowadzą odnośniki z jego stron - chyba że posiada pełną wiedzę o nielegalnych treściach i byłby w stanie zapobiec przeglądaniu tych stron przez odwiedzających jego stronę.

Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie tworzenia linków na stronach, do których one prowadzą, nie można było dostrzec żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma wpływu na obecny i przyszły wygląd, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą linki. Z tego powodu dystansuje się on niniejszym wyraźnie od wszystkich treści wszystkich zlinkowanych stron, które zostały zmienione po utworzeniu linku. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, jak również zewnętrznych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i wszystkich innych formach baz danych założonych przez autora, do których możliwy jest zewnętrzny dostęp pisemny. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, ponosi wyłącznie oferent strony, do której następuje odesłanie, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pomocą linków.