Zum Inhalt springen

Leczenie raka pęcherza w Niemczech

Rak pęcherza moczowego jest drugim co do częstości występowania nowotworem układu moczowo-płciowego. Objawem kardynalnym może być bezbolesna makrohematuria, ale także drażniące dolegliwości związane z mikcją. Diagnostyka obejmuje badanie fizykalne, sonografię, cystoskopię i urografię wydalniczą.

Leczenie/terapia

W przypadku guzów powierzchownych wystarczy resekcja przezodbytnicza (TUR-B). W zależności od rozległości i stopnia zaawansowania guza, jako leczenie adjuwantowe może nastąpić terapia instylacyjna, np. mitomycyną. W celu wykrycia guzów płaskich (carcinoma in situ) należy wykonać TUR-B z "diagnostyką fotodynamiczną". W tym celu przed operacją do pęcherza moczowego wprowadza się substrat fluorescencyjny, który jest pobierany przez komórki o dużej rotacji substratu.

Jeśli mamy do czynienia z mięśniowo-inwazyjnym wzrostem guza, jedyną opcją leczniczą jest radykalna cystektomia. W zależności od predyspozycji pacjenta, można zastosować odwrócenie kierunku oddawania moczu i radykalną cystektomię. W zależności od predyspozycji i wieku pacjenta, jako odprowadzenie moczu można rozważyć ortotopową wymianę pęcherza (neobladder) lub konduitę jelita krętego. W stadium przerzutów wdraża się zindywidualizowane koncepcje leczenia, w tym chemioterapię. 

Lekarze leczący

Klinika i Poliklinika Urologii

Dr. Laura Hoppe

Klinika i Poliklinika Urologii

Dr. Maik Pechoel

Kontakt

Pacjentów prosimy o kontakt z kierownikiem ds. kontaktów medycznych pod numerem
telefonu +49 151 281 033 332

Dział Relacji Medycznych dla pacjentów miedzynarodowych

Rafael Hawrylkow
Universitätsmedizin Greifswald
Fleischmannstr. 8
17475 Greifswald
Telefon: +49 3834 86
Mobil: +49 151 281033332
E-Mail:
rafael.hawrylkow@med.uni-greifswald.de

Kontaktformular - Polnische Webseite

Skontaktuj się z nami
captcha