Skip navigation

Prezentacja szpitala i miasta Greifswald

Greifswald jest miastem powiatowym w północno-wschodniej części Meklemburgii-Pomorza Przedniego, które liczy obecnie około 60.000 mieszkańców.

Miasto uniwersyteckie i hanzeatyckie leży nad rzeką Ryck, która wpada do Morza Bałtyckiego, w zatoce Greifswaldzkiej pomiędzy wyspami Rugią i Uznam.

Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z końca XII wieku, kiedy to mnisi cysterscy założyli tu klasztor Eldena. W następnym stuleciu Greifswald uzyskał prawa miejskie i dzięki swojemu dobremu położeniu przyczynił się do dynamicznego rozwoju miasta.

Greifswald od wielu lat utrzymuje serdeczne stosunki polsko-niemieckie. Szczecin i Goleniów są naszymi miastami partnerskimi, co zaowocowało nawiązaniem bliskich relacji.

Historia Szkoły Medycznej Uniwersytetu w Greifswaldzie sięga czasów założenia Uniwersytetu przez burmistrza Heinricha Rubenowa w październiku 1456 roku , gdzie obok wydziału prawa, teologii, filologii powstał również wydział medyczny. Obecnie w Greifswaldzie studiuje ponad 12.000 studentów a uczelnia zatrudnia ponad 200 profesorów.

Szpital Uniwersytecki jest szpitalem w Greifswaldzie i kliniką uniwersytecką Uniwersytetu w Greifswaldzie. Początki samego szpitala sięgają założenia w 1794 roku kliniki ambulatoryjnej w centrum miasta.

Szpital Uniwersytecki w Greifswaldzie oferuje dziś szeroki zakres usług, w ramach którego współpracuje 21 klinik, 19 instytutów i innych placówek centralnych. W szpitalu znajduje się ponad 1000 łóżek, a 4 400 pracowników opiekuje się rocznie około 180 000 pacjentów.

Oprócz oddziałów i klinik Szpital Uniwersytecki w Greifswaldzie posiada inne placówki zdrowotne i edukacyjne, w tym ambulatoryjną służbę pielęgniarską, pogotowie ratunkowe dla Greifswaldu i okolic, szkołę zawodową dla pracowników służby zdrowia i pielęgniarstwa oraz innych zawodów medycznych.

Miasto uniwersyteckie jest członkiem ponadnarodowej federacji Euroregionu Pomerania.
Euroregion Pomerania jest transgranicznym regionem europejskim położonym w północno-zachodniej Polsce i północno-wschodnich Niemczech. Rada Euroregionu składa się w równej liczbie z Niemców i Polaków i ma swoją siedzibę w starej stolicy regionu - Szczecinie.

Celem Euroregionu jest zbliżenie mieszkańców regionów przygranicznych Polski i Niemiec. Dużym wyzwaniem jest tu przede wszystkim przezwyciężenie uprzedzeń i granic w umysłach ludzi. Niemcy i Polacy nadal niewiele o sobie wiedzą i pozostają sobie obcy, także z powodu bariery językowej.

Uniwersytety w Greifswaldzie i Szczecinie pracują wspólnie nad wieloma projektami naukowymi. Co dwa lata jest przyznawana nagroda Pomerania- Nostra, dla ludzi, którzy w wyróżniający się sposób angażują się na terenie Pomorza Przedniego i Zachodniego w inicjatywy wspierające dialog polsko- niemiecki. Nagroda jest przyznawana przez oba uniwersytety, miasta Greifswald i Szczecina oraz gazetę Kurier Szczeciński.

Poprzez koordynację i wspieranie wspólnych programów i inwestycji w biznesie, edukacji, kulturze, infrastrukturze i ochronie środowiska chcą się do siebie zbliżyć.