Skip navigation

Centrum nowotworów ginekologicznych

Jednym z głównych celów Kliniki i Polikliniki Ginekologii i Położnictwa przy Szpitalu Uniwersyteckim w Greifswaldzie jest diagnostyka i leczenie nowotworów ginekologicznych, w tym raka jajnika, raka endometrium, raka szyjki macicy, raka sromu i innych rzadszych nowotworów jamy brzusznej, a nasi pacjenci w Ginekologicznym Centrum Nowotworów są wspierani przez wysoce zmotywowany zespół lekarzy i pielęgniarek. Interdyscyplinarny i międzybranżowy zespół ekspertów obejmuje radiologów, urologów, chirurgów, patologów, onkologów, gastroenterologów, anestezjologów, specjalistów medycyny nuklearnej, radioterapeutów i psychoonkologów. Pod parasolem Centrum Nowotworów Ginekologicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Greifswaldzie (GT UMG) każda pacjentka będzie miała bezpośredni dostęp do najnowszych krajowych i międzynarodowych strategii leczenia i badań terapeutycznych. Pacjentki leczone w GT UMG i ich rodziny mają wczesny dostęp do poradnictwa psychoonkologicznego, usług socjalnych i grup samopomocy. Chcemy rozwijać i oferować indywidualne doradztwo i holistyczną opiekę dla każdego pacjenta. Mamy nadzieję, że niniejsza broszura dostarczy Państwu przydatnych informacji na temat naszej pracy i zakresu świadczonych przez nas usług.

Oferujemy:

  • Wszelkie operacje w dziedzinie ginekologii

  • Specjalistyczne operacje (Minimalnie inwazyjne radykalne operacje z zachowaniem narządów i nerwów)

  • Chirurgia multiwisceralna w zaawansowanych chorobach nowotworowych

  • Kriokonserwacja w ramach studium Fertiprotect w celu zachowania płodności

  • Radioterapia i chemioterapia

  • Terapia przeciwciałami, hormonalna i immunologiczna

  • Opieka psychologiczna i duszpasterska

  • Opieka onkologiczna po leczeniu

  • Druga opinia lekarska

  • Medycyna komplementarna