Skip navigation

Leczenie guza mózgu u dzieci w Niemczech

Nowotwory mózgu u dzieci lub móżdżku objawiają się zwykle bólami głowy, nudnościami i/lub wymiotami, wzrostem ciśnienia wewnątrzczaszkowego lub napadami padaczkowymi. Ponadto, w zależności od regionu rozwijającego się guza, mogą wystąpić deficyty neurologiczne, takie jak paraliż, zaburzenia widzenia lub zaburzenia mowy. Dodatkowa niedrożność dróg odpływu płynu nerwowego może również prowadzić do rozwoju wodogłowia.

Leczenie/terapia

Po odpowiedniej diagnostyce przedoperacyjnej (zwykle MRI) można przeprowadzić leczenie chirurgiczne. W naszej klinice dostępne są wszystkie możliwości nowoczesnej chirurgii guza z mikrochirurgią, technikami endoskopowymi, a także neuromonitoringiem. Rozległość i lokalizacja guza determinują obszar interwencji. W zależności od stopnia zaawansowania nowotworu, dalsza obserwacja może być wystarczająca, ale w przypadku guzów niezłośliwych konieczne jest dalsze podejście terapeutyczne.

Współpraca interdyscyplinarna:

Pobyt szpitalny dzieci odbywa się w klinice pediatrycznej, dzięki czemu możemy polegać na interdyscyplinarnej współpracy z wyznaczonymi przez nas onkologią dziecięcą, endokrynologią dziecięcą i neuropediatrią naszej kliniki i polikliniki medycyny dziecięcej i młodzieżowej. Leczenie nowotwory mózgu u dzieci jest również kontrolowane i optymalizowane dzięki integracji z protokołami leczenia onkologicznego.

Lekarz leczący

Klinika i Poliklinika Neurochirurgii

Prof. dr Henry W.S. Schroeder

Dyrektor Kliniki

Kontakt

Dział Relacji Medycznych dla pacjentów międzynarodowych

Rafael Hawrylkow

Universitätsmedizin Greifswald

Fleischmannstr. 8

17475 Greifswald

Telefon: +49 3834 86 5639

Mobil: +49 151 2810 3332

E-Mail: rafael.hawrylkowmed.uni-greifswaldde

Kontaktformular - Polnische Webseite

Skontaktuj się z nami
captcha