Skip navigation

Leczenie glejaka, guza mózgu w Niemczech

Nowotwory mózgu obejmują guzy pierwotne i wtórne. Wtórne guzy mózgu nie powstają w samej tkance mózgowej, ale w innych narządach. Ponadto, rozróżnia się między nowotworami łagodnymi i złośliwymi. Często występującymi nowotworami są oponiaki, guzy przysadki mózgowej i glejaki. Zazwyczaj pacjenci stają się objawowi poprzez napady padaczkowe, ogólne objawy ucisku mózgu (np. bóle głowy, nudności) lub miejscowe objawy ucisku (zmiany psychiczne, deficyty ruchowe, itp.). Poza tym guzy mózgu są obecnie wykrywane przypadkowo podczas badań MRI głowy, nie powodując żadnych widocznych problemów.

Leczenie/terapia

Indywidualne koncepcje leczenia są opracowywane dla wszystkich pacjentów z guzami mózgu na forum neuro-onkologicznym, które odbywa się w każdy czwartek. Rada ds. nowotworów jest interdyscyplinarna i składa się z neurochirurgów, onkologów, neurologów, neuroradiologów, radioterapeutów i neuropatologów. Koledzy z prywatnej praktyki również mają możliwość wzięcia udziału w tym wydarzeniu, które jest dodatkowo certyfikowane punktami szkoleniowymi przez MV Medical Association. Leczenie chirurgiczne Koncentrujemy się na mikrochirurgicznej resekcji guzów mózgu.Do przeprowadzania operacji stale dostępne są 2 najnowocześniej wyposażone sale operacyjne z mikroskopami operacyjnymi, neuroendoskopią, neuronawigacją, neuromonitoringiem elektrofizjologicznym i aparatem USG. Celem zabiegów chirurgicznych jest usunięcie guza mózgu w taki sposób, aby jakość życia pacjenta pozostała jak najmniej zaburzona. Również w tym celu możliwe jest chirurgiczne leczenie bardzo krytycznie położonych guzów, np. w obszarze ośrodków mowy lub ośrodków ruchowych, w ramach operacji z zachowaniem świadomości.

Dzięki ścisłej współpracy z kolegami z neuroradiologii, neurologii i neuropsychologii możliwe jest osiągnięcie tak wysokiego poziomu chirurgii. Poza typową interwencją mikrochirurgiczną, w wybranych przypadkach, w których konieczne jest wykonanie biopsji mózgu, możliwe są zabiegi stereotaktyczne i neuroendoskopowe. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych nowotworów i ich leczenia operacyjnego znajdują się na stronie internetowej Kliniki Neurochirurgii w zakładce Informacje dla pacjentów. Dalsza opieka i terapia adjuwantowa Dalsza opieka nad chorymi na nowotwory odbywa się w trybie ambulatoryjnym w poradni neurochirurgicznej oraz w godzinach konsultacji neuroonkologicznych.

Na co tygodniowych konferencjach tumor board ustalane jest dalsze postępowanie w zakresie chemioterapii, radioterapii lub kombinacji obu metod. Dla danego pacjenta opracowywane są optymalne strategie leczenia zgodne z wytycznymi. Również nowe odkrycia naukowe są stale uwzględniane w naszym leczeniu.

Lekarze leczący

Klinika i Poliklinika Neurochirurgii

Prof. dr Henry W.S. Schroeder

Dyrektor Kliniki

 

Klinika i Poliklinika Neurochirurgii

PD Dr. Jörg Baldauf

Kierownik Centrum Nowotworów Neuroonkologicznych

Kontakt

Dział Relacji Medycznych dla pacjentów międzynarodowych

Rafael Hawrylkow

Universitätsmedizin Greifswald

Fleischmannstr. 8

17475 Greifswald

Telefon: +49 3834 86 5639

Mobil: +49 151 2810 3332

E-Mail: rafael.hawrylkowmed.uni-greifswaldde

Kontaktformular - Polnische Webseite

Skontaktuj się z nami
captcha